Disclaimer


Het gebruik van de website van Ferry Goods is onderhevig aan de volgende voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van de site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende:


Informatie op de website

Bij het samenstellen van de informatie op deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht en wij streven ernaar de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt regelmatig door Ferry Goods gecontroleerd. Desondanks kunnen aan de geplaatste informatie geen rechten worden ontleend. Ferry Goods geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Gebruik van website/schade

Ferry Goods is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze website.

Externe links

De website bevat ook een aantal externe links. Deze links worden als service aan bezoekers van de site aangeboden. Ferry Goods kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de pagina's van derden, de bescherming van de privacy van deze websites, voor de diensten die daarop kunnen worden aangeboden of voor de schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de externe links.

Auteursrechten

De inhoud van de webpagina's van Ferry Goods en het logo van Ferry Goods zijn auteursrechtelijk beschermd en Ferry Goods is een geregistreerd merk. Het auteursrecht behoort toe aan Ferry Goods. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ferry Goods.