Privacy


Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van Ferry Goods (ook die uitgevoerd via de website(s)) en geeft per doelgroep de meest relevante informatie.

Ferry Goods gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ferry Goods verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor haar websites. In deze Privacyverklaring geven wij informatie over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie die voor u van belang kan zijn. De cookieverklaring geeft informatie over ons gebruik van cookies.


Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Ferry Goods is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zijn uw persoonsgegevens beschermd bij Ferry Goods?

Tijdens het gebruik van onze website kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw naam of (e-mail)adres. We hechten veel waarde aan uw privacy. Daarom nemen wij beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij beschermen uw gegevens door toegangsrechten te minimaliseren, encryptie te gebruiken, gebruik te monitoren en aanvullende maatregelen te nemen voor zover de huidige stand van de techniek dit toelaat.

Privacybeleid van derden via omleiding

De website van Ferry Goods bevat links naar andere websites die niet door Ferry Goods worden beheerd. Als u deze links volgt, kan Ferry Goods geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de manier waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van kracht vanaf oktober 2022 en blijft van kracht, behalve met betrekking tot eventuele toekomstige wijzigingen in de bepalingen ervan, die onmiddellijk van kracht worden nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.
We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen en u dient dit privacybeleid regelmatig te controleren. Als u deze website blijft gebruiken nadat we wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina hebben geplaatst, betekent dit dat u de wijzigingen erkent en dat u ermee instemt zich te houden aan en gebonden te zijn aan het gewijzigde privacybeleid.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen hebben over onze privacyverklaring, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.