Ferry Goods Media

 

The philosophy of work

Iedereen heeft zijn of haar eigen visie als het op werken aankomt. Voor de één is het een passie, voor de ander slechts een manier om de maandelijkse kosten te betalen. Bij FerryGoods gaat werk verder dan slechts een manier om de eindjes aan elkaar te knop en. We geloven in de kracht van zelfinvestering als de sleutel tot het leveren van hoogwaardig werk. FerryGoods is een plek waar de kwaliteit van je arbeid niet gemeten wordt in uren, maar in de mate waarin je aan jezelf werkt, zowel op professioneel als p ersoonlijk vlak . Wat betekent dit in de praktijk? Wat is nou écht belangrijk en hoe zorg je dat de werkweek productief en goed verloopt? We vertellen het je hieronder!
Het begint allemaal op maandag, een dag die als cruciaal wordt beschouwd, waarop het pad voor de rest van de week wordt gelegd. Zoals Julian, CEO of FerryGoods, zegt: “Monday is always my most important day, because how the week starts determines how the week becomes.” Binnen FerryGoods wordt de werkfilosofie gedreven door het besef dat bijvoorbeeld een 4 urige werkdag niet alleen productief kan zijn, maar ook het potentieel heeft om kwalitatief betere resultaten te genereren.
Een belangrijk aspect van onze werkfilosofie is de nadruk op zelfzorg en welzijn. Iedereen geeft daar een eigen invulling en draai aan. De een mediteert dagelijks en de ander focust zich vooral op een gezonde balans tussen werk en privé. Uiteindelijk is het belangrijk dat er een gezonde samenwerking tussen lichaam, ziel en geest wordt gecreëerd . We beseffen ons dat je niet de externe wereld kan controleren, maar wel je interne wereld. Kernwaarden zoals discipline, luisteren, en effectieve communicatie vormen de bouwstenen van het persoonlijke en professionele groeiproces. Door beter te luisteren naar elkaar, maken we betere keuzes. Door tijd en rust te nemen, begrijp je dingen beter. Op deze manier behalen we met elkaar de beste resultaten.
FerryGoods omarmt diversiteit in de werkweek met verschillende dagen voor creativiteit, motivatie en vergaderingen . Daarnaast helpt een gezonde work life balance mee in het inrichten van je zakelijke en privéleven. Momenteel bevinden we ons nog in een fase waar je keuzes moet maken. Het gaat niet zozeer over het verminderen van de arbeidstijd, maar eerder over het prioriteren van kwalitatieve uren boven kwantiteit. Het idee van de kapitein die het schip niet verlaat totdat de bemanning geen hulp meer nodig heeft, symboliseert het belang van teamwerk en probleemoplossing. Dit staat hoe dan ook bij FerryGoods op nummer 1.
Voor de toekomst kijk en we voorbij het streven naar financieel gewin. Het doel is om anderen te helpen, en hierbij vooral jongeren en stagiairs kansen te bieden die ze anders misschien niet zouden hebben gehad. Hoe opener je staat en hoe meer je wil geven, des te mooier het leven is. We leven in een wereld waar rijkdom en intelligentie vaak met elkaar worden verward. Dit doen we bij FerryGoods niet. We geloven in het principe: “Work harder on yourself than you do on your job”. Het is weten dat het belangrij kste is om gewoon mens te zijn , dicht bij je kern te blijven en altijd te werken aan de beste versie van jezelf. Dan bereik je als team, en als bedrijf, het hoogst haalbare.
© MLM Promotions
 

Persbericht

Navigating challenges with a smile
The life of Stefan at FerryGoods is anything but routine. Each day brings new challenges and opportunities to provide excellent service to customers while dealing with unforeseen events. In this article, we will take a closer look at the workday of Stefan, whose passion for the job shines through as he ensures the smooth operation of the company's vital shipping services. Read more below!
Technical preparations
The day begins with the simple pleasure of a steaming cup of coffee – a reminder that, like a truck or ship needing fuel, Stefan needs a boost to kick-start his day. It helps with making sure that everything is in order technically before the office hours start. This means opening access to various mailboxes and initiating the internal booking system. Our system is the nerve center of our daily operations, providing a clear picture of the sailings planned for the day and identifying issues that demand immediate attention. Issues often revolve around missing license plate numbers, customs documents requiring processing, and managing trucks on the waiting list, where securing a space or alternative solution is paramount. Resolving these matters becomes a top priority, setting the tone for the day.
A constant flow of bookings
As the morning unfolds, Stefan’s attention turns to the continuous influx of booking requests. These requests arrive via email, telephone, and the company website. The ideal scenario is a steady flow where requests are received, interpreted, and promptly processed. Confirmations are swiftly dispatched to customers, ensuring transparency and efficient communication throughout the booking process. To handle the different tasks and the huge load of information, Stefan prefers to have two or three screens in front of him to have a good overview of the different systems and processes. Although much is processed digitally, it is always nice to have telephone contact with our customers where a friendly conversation often lights up an otherwise formal business call.
Embracing the unpredictable
Every workday at Ferry Goods comes with its own set of unique challenges. Whether it's bad weather, a broken truck, a defective ship, a strike, or just recently even a landslide blocking the road between Gothenburg and Oslo. Whatever it may be, here it comes to a quick response, experience, and creativity. While no one hopes for these unfortunate incidents, we are always happy when the problem can be resolved, and the customer is served with a satisfying solution.

"I have to say that with FerryGoods there is never a dull day. My favorite working day ends when all customers are served satisfactorily and when challenges that may have arisen are resolved," says Stefan. At FerryGoods our whole team can only agree with this!